Skip to main content

Terms and Conditions & Privacy

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Koninklijke Peijnenburg BV, een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Nieuwendijk 45.664 HB, Geldrop, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17038969. Het BTW nummer is NL007561994B022 ( ‘Peijnenburg’).

Peijnenburg is een dochteronderneming van Lotus Bakeries NV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in de Gentstraat 1, 9971 Lembeke (België) en ondernemingsnummer 0401.030.860.

De informatie (zoals teksten, afbeeldingen, links, etc.) op deze website is louter informatief. Noch Peijnenburg noch enige van haar gelieerde ondernemingen maakt enige expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, inhoud of volledigheid van deze informatie. Peijnenburg behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of correcties aan te brengen en om alle of een deel van de informatie te verwijderen.

Deze website is bedoeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de bezoeker van de website. De inhoud van de website (zoals lay-out en ontwerp, teksten, grafische afbeeldingen, foto’s, enz.) is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de website mag niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Peijnenburg. Alle handelsmerken en handelsnamen weergegeven op de website zijn eigendom van Lotus Bakeries nv en gelieerde ondernemingen.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. De website is onderworpen aan Nederlands recht.

Algemeen
Voor Koninklijke Peijnenburg is het vanzelfsprekend dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij houden hierbij rekening met alle relevante bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving, zoals, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").

In deze Privacyverklaring beschrijven we hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we doen met deze gegevens, met wie we deze delen, hoe wij deze beschermen en welke keuzes u kunt maken over uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoons gegevens in het kader van verschillende toepassingen (websites, verkoop, enz.) Die door of namens ons worden beschikbaar gesteld of beheerd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die optreedt als verwerkingsveranwoordelijke is:

Koninklijke Peijnenburg BV, Nieuwendijk 45, 5664 Geldrop, Nederland, Kvk nr. 17038969 onderdeel van Lotus Bakeries nv (hierna: Koninklijke Peijnenburg).

Hoe en op welke juridische gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Afhankelijk van uw specifieke situatie, vindt u hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, de rechtsgrond(en) en de doel(en) van de verwerking, of de gegevens worden overgedragen en de toepasselijke bewaartermijnen:

A. Vragen, klachten en complimenten
Wij bieden onze consumenten de mogelijkheid om via de website vragen, klachten of complimenten met betrekking tot de producten van Koninklijke Peijnenburg te uiten. De volgende gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Tekst van het bericht
  • IP adres

De verwerking van de gegevens is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van uw vraag, klacht of opmerking. Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek te behandelen en we zullen deze gegevens binnen 13 maanden na afloop verwijderd. In uitzonderlijke omstandigheden, en alleen voor klachten, kunnen de gegevens voor 5 jaar worden gearchiveerd. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan een andere gelieerde onderneming van Koninklijke Peijnenburg voor nader onderzoek van uw vraag of klacht. U kunt onze verbonden ondernemingen vinden op onze website (www.lotusbakeries.com). Voor overdracht aan verbonden ondernemingen buiten de EER hanteren wij passende voorzorgsmaatregelen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verbeteren.

B. Sollicitaties
Als u interesse heeft om bij Koninklijke Peijnenburg te werken, kunt u ons uw CV en de overige relevante informatie die u met ons wil delen, sturen.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor ons wervingsproces en uw gegevens worden verwijderd na afronding van het betreffende proces. Als we uw persoonsgegevens aan onze wervingsdatabank willen toevoegen, zullen we hiervoor contact met u opnemen en uw toestemming vragen. In het geval dat uw sollicitatie tot een baan leidt bij Koninklijke Peijnenburg, worden uw gegevens verder bewaard zoals omschreven in uw arbeidscontract. Wanneer dit relevant is, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan een assessmentcentrum of een andere dienstverlener die ons bijstaat tijdens de selectieprocedure. In dat geval zal Koninklijke Peijnenburg passende waarborgen hanteren bij het doorgeven van deze gegevens. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om nieuw personeel aan te werven.

C. Commercieel relatiebeheer
In het kader van onze commerciële activiteiten, en in het bijzonder met betrekking tot het beheer van onze (potentiële en feitelijke) klanten en (potentiële en feitelijke) leveranciers, is het mogelijk dat we persoonsgegevens ontvangen of verzamelen.

De verwerking van de gegevens is uitsluitend bedoeld voor het beheer van onze zakelijke relaties en is daarom gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We zullen altijd rekening houden met uw privacyrechten. Uw gegevens worden tot 10 jaar na het einde van onze zakelijke relatie bewaard.

Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan een verbonden onderneming van Koninklijke Peijnenburg wanneer dit nuttig is in onze B2B-relatie. U kunt onze verbonden ondernemingen vinden op onze website (www.lotusbakeries.com). Voor overdracht van deze gegevens buiten de EER bieden wij passende voorzorgsmaatregelen.

Bescherming van uw persoonsgegevens
We zorgen voor technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of schade aan de integriteit. Deze maatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy en de bijbehorende kosten. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de huidige industrienormen en - praktijken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt door een derde partij als die derde partij ermee instemt zich te houden aan deze beveiligingsmaatregelen.

Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies kunnen worden beschouwd als stukjes gegevens die door de webserver naar uw browser worden verzonden en die deze gegevens naar de harde schijf van uw computer schrijven. Ze bevatten het adres van onze website en een uniek gebruikers-ID. De volgende keer dat u onze website bezoekt, weet uw computer dat u hier al eerder bent geweest en stuurt de informatie in die cookie terug naar onze site. Door cookies te gebruiken, kunnen we u een snellere en efficiëntere toegang tot de website aanbieden. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, is de website nog steeds toegankelijk, maar heeft u mogelijk geen toegang tot alle functionaliteiten van de website. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.

Deze website kan verschillende soorten cookies gebruiken: 'essentiële cookies' (onmisbaar voor het gebruik van de website en alle onderdelen), 'functionele cookies' (deze cookies stellen de website in staat om de keuzes die u maakt te onthouden, zoals de taal of de regio waarin u zich bevindt, en bieden verbeterde, persoonlijkere functies), 'prestatiecookies' (om informatie te verzamelen over de manier waarop u de website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan en of ze foutmeldingen van webpagina's krijgen. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert) en soms 'advertentiecookies' (gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses.  Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te meten).

Rechten
Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • U kunt altijd informatie opvragen over uw persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en verwerkt door Koninklijke Peijnenburg. Om dit soort informatie te ontvangen, moet u uw identiteit bewijzen (bijvoorbeeld door ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen).
  • Als uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Koninklijke Peijnenburg onjuist zijn, kunt u natuurlijk een correctie aanvragen.
  • U hebt het recht om een ​​beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
  • U kunt ons verplichten alle gegevens over u te wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens moeten opslaan om een ​​transactie te bewijzen of wanneer dit wettelijk vereist is).
  • Als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
  • Als u het niet eens bent met de manier waarop Koninklijke Peijnenburg uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Contactpersoon bij vragen of verzoeken
Voor vragen, verzoeken of klachten betreffende de toepassing van deze Privacyverklaring of om uw hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op:

Koninklijke Peijnenburg BV
Nieuwendijk 45
5664 Geldrop
Nederland

Of

Dpr.netherlands@lotusbakeries.com

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Onze Privacyverklaring wordt regelmatig herzien en eventuele updates zullen op deze webpagina worden geplaatst. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2020.